Our aim is timeless yet contemporary design.

We discard anything that is trendy or simply reproduces some fashionable styles in architecture and decoration.

Οur main objective in every new project, regardless of scale or use, is to develop a close relationship with our clients and provide them solutions that are tailored to their individual needs.

We take pride in our attention to detail and our need to always produce something fresh.

Στόχος μας είναι ένας διαχρονικός αλλά σύγχρονος σχεδιασμός.

Προσπαθούμε να αποβάλλουμε οτιδήποτε είναι trendy ή απλώς αναπαράγει κάποια τάση αρχιτεκτονικής, αλλά αναπτύσωντας μια στενή σχέση με τους πελάτες μας επιζητούμε να τους προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ατομικές τους ανάγκες.

Κάθε νέο έργο διακρίνεται για τα πρωτότυπα concepts και την σαφή κατανόηση των επιθυμιών και των αναγκών του πελάτη, η οποία εκδηλώνεται σε καινοτόμα σχέδια με έντονες αφηγήσεις.

Τέλος είμαστε υπερήφανοι για την επιμονή μας στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες μας.

NATALIA KOKOSALAKI

Founder and Director

Natalia is the founder and director of Kokosalaki|Architecture since 2010. She is responsible for the strategic direction of the studio, driven by her ambition to create opportunities for the studio to design homes, hospitality projects and office spaces in the most interesting and challenging sites. She has a strong international background, having studied and worked in London, the Netherlands, and Spain. She graduated from the Bartlett School of Architecture, UCL, where her final project won the design award from Sir Peter Cook. She continued her studies at Technische Universiteit Delft in the Netherlands, where she received a diploma in Renovation and Historical Restoration, and then went on to graduate with a M.Arch degree in Sustainable Design from the Architectural Association in London. She has worked at the offices of Enrique Miralles Benedetta Tagliabue (2003-2004) in Barcelona, Ellis Williams (2005) in London, and decaArchitecture (2007-2010) in Athens.

Η Ναταλία είναι η ιδρύτρια του γραφείου Kokosalaki|Architecture από το 2010. Είναι υπεύθυνη για τη στρατηγική διεύθυνση του στούντιο, με γνώμονα τη φιλοδοξία της να δημιουργήσει ευκαιρίες για το στούντιο να σχεδιάζει σπίτια, ξενοδοχειακες μοναδες και χώρους γραφείων στους πιο ενδιαφέροντες και απαιτητικούς χώρους . Έχει μια ισχυρή διεθνή εμπειρία, εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε στο Λονδίνο, την Ολλανδία και την Βαρκελώνη. Αποφοίτησε από την Σχολή Αρχιτεκτονικής του Bartlett, UCL όπου το έργο της βραβεύτηκε με έπαινο στο σχεδιασμό από τον Sir Peter Cook. Στην συνέχεια απέκτησε πιστοποιητικό ανακαίνισης και αναπαλαίωσης από το TUDelft στην Ολλανδία και μεταπτυχιακό M.Arch στον βιώσιμο περιβαλλοντικό σχεδιασμό στη Σχολή Architectural Association στο Λονδίνο. Συνεργάστηκε με τους Enrique Miralles Benedetta Tagliabue (2003-2004) στη Βαρκελώνη, Ellis Williams στο Λονδίνο (2005) και decaArchitecture (2007-2010) στην Αθήνα.

HARIS KOKOSALAKIS

Project Manager

Haris is taking our projects through to Construction Phase. He studied Civil Engineering at the Polytechnic School of the Aristotle University of Thesaloniki (1993-1999) and specialized in Project Management. He received an MSc in Construction Economics and Management from UCL (University College London) in 2000. His Thesis focused on customization and quality control of construction projects. For the past 20 years he has been involved in construction projects of various scales, as a Project Manager. He, therefore, has achieved an excellent knowledge of the Greek Construction Sector reality and has developed prosperous long-term partnerships with Greek Subcontractors and Procurers.

Ο Χάρης σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης (1993-1999) με ειδικότητα στο Project Management. Αντιλαμβάνεται το ειδικό βαρος των αρχιτεκτονικών προτάσεων μας και διασφαλίζει την ορθή εκπονησή τους στη φάση Κατασκευής. Απέκτησε μεταπτυχιακό MSc στο Construction Economics and Management από το UCL (University College London) το 2000, όπου η διατριβή του επικεντρώθηκε στην προσαρμογή και τον ποιοτικό έλεγχο κατασκευαστικών έργων. Τα τελευταία 20 χρόνια εργάζεται ως Project Manager σε κατασκευαστηκά έργα διαφόρων μεγεθών. Έχει αποκτήσει άριστη γνώση της κατάστασης του Ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου και έχει αναπτύξει μακρόχρονες σχέσεις με Έλληνες υπεργολάβους και προμηθευτές.

JASON VAYANOS

Architectural Designer

Jason has been central to Kokosalaki|Architecture journey since 2017. Since then, he has delivered a complete range of projects. His aim today is to support Project Architects through the Design Stages, from Site analysis through to Presentation renderings. He received his M.Arch degree with distinction from Pratt Institute in New York. He worked at Pratt as a teacher’s assistant, helping fellow graduate students with 3D software, computational design, environmental controls, and structural engineering. He was involved in the design of projects in New York before he moved back to Greece at the end of 2016, and has been working at Kokosalaki | Architecture ever since. His diverse background involved working as a graphics designer, web and application developer, and commercial representative.

Ο Ιάσονας βρίσκεται στο επίκεντρο του ταξιδιού του γραφείου μας από το 2017. Από τότε, έχει παραδώσει μια πλήρη σειρά έργων. Ο ρόλος του σήμερα είναι να υποστηρίξει τους Project Architects μέσω των Σταδίων Σχεδίασης, από την περιβαντολογική ανάλυση σε ένα εκτός σχεδίου έργου μέχρι την τελική παρουσιασή του. Απέκτησε μεταπτυχιακό M.Arch με διάκριση από το Pratt Institute στη Νέα Υόρκη, όπου επίσης εργάστηκε ως βοηθός καθηγητή και βοηθούσε τους φοιτητές στο μεταπτυχιακό με προγράμματα τρισδιάστατης σχεδίασης, παραμετρικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικό σχεδιασμό, και στατική μηχανική. Ήταν μέλος σχεδιαστικών ομάδων σε διάφορα έργα στην Νέα Υόρκη πριν γυρίσει στην Ελλάδα στο τέλος του 2016, και δουλεύει στο γραφείο Kokosalaki | Architecture από τις αρχές του 2017. Έχει εργαστεί ως graphics designer, web developer, και εμπορικός αντιπρόσωπος.

ROZINA CHRISTODOULATOU

Permit Consultant

DESPOINA TSIRONI

Architectural Designer – Permit Consultant

Despoina studied architecture`at the University of Patras and received her degree in 2007. She has extensive experience in residential architectural design, exterior and landscape design, and project management. She is particularly interested in studying historical monuments and sites, from Roman and Byzantine times to modern times, with work experience at Departments of Antiquities throughout Greece. She is a postgraduate student majoring in Monument Protection, with personal interests in reading, painting and mountaineering.

Η Δέσποινα σπούδασε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του  Πανεπιστημίου Πατρών και έλαβε το δίπλωμα το 2007. Έκτοτε απέκτησε μεγάλη εμπειρία στην αρχιτεκτονική μελέτη κυρίως κατοικιών και εξωτερικων χώρων/κήπων και στην οργάνωση και διαχείριση έργων. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον  στη μελέτη ιστορικών μνημείων και συνόλων, της ρωμαϊκής, βυζαντινής και νεότερης εποχής, με εργασιακή εμπειρία σε Εφορείες Αρχαιοτήτων ανά την Ελλάδα. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια με αντικείμενο την Προστασία Μνημείων, με προσωπικά ενδιαφέροντα το διάβασμα, τη ζωγραφική και την ορειβασία.

EVITA MANOLIDOU

Architectural Designer

Evita studied architecture at the University of Patras and is the most recent addition to our team. She has worked in the field of architecture in Tinos and also in Athens. Since her student years, she has been interested in the thinking that leads to architectural design. Eager to discover how memory ultimately expresses itself through form and materiality, as she began to wonder and then study in her research paper. She draws her inspiration from nature, but also everything made by human hands. Evita is currently working on a varied portfolio of bespoke residential projects, lofts and office spaces.

Η Εβίτα σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Πατρών και είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στο δυναμικό μας. Έχει εργαστεί στον τομέα της αρχιτεκτονικής στην Τήνο αλλά και στην Αθήνα. Από τα φοιτητικά της χρόνια, την ενδιέφερε η σκέψη που οδηγεί στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Πρόθυμη να ανακαλύψει πώς τελικά η μνήμη εκφράζεται μέσω της μορφής και της υλικότητας, όπως ξεκίνησε να αναρωτιέται και έπειτα να μελετά στην ερευνητική της εργασία. Αντλεί την έμπνευσή της από την φύση, αλλά και καθετί που είναι κατασκευασμένο από ανθρώπινα χέρια. Η Εβίτα εργάζεται επί του παρόντος σε ένα ποικίλο πορτοφόλιο από ιδιωτικές κατοικιές, lofts και χώρους γραφείων.

FOTEINI FIAMPOLI

Architectural Designer

Η Φωτεινή Φιαμπόλη είναι απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί σε αρχιτεκτονικά γραφεία στην Αθήνα, όπως οι Oktana και οι Molior Architects, ενώ έκανε πρακτική στο γραφείο  2a+p/a  associates στη Ρώμη. Η εμπειρία της αφορά κυρίως αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και έργα κατοικιών. Από τα χρόνια των σπουδών της έως σήμερα, την ενδιαφέρει ο πειραματισμός με νέους και διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της αρχιτεκτονικής , είτε μέσω διαφορετικών μέσων αναπαράστασης, είτε μέσω διαφορετικών οπτικών , όπως η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία, η τέχνη κ.ά. Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με την σκηνογραφία και τη φωτογραφία.

ARTEMIS ANASTASAKI

Architectural Designer

Η Άρτεμις είναι απόφοιτη της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Αθήνα. Παράλληλα σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Σεβίλλης στα πλαίσια προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών και στη συνέχεια ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Miralles – Tagliabue, EMBT Architects, στην Βαρκελώνη, όπου ασχολήθηκε με ποικίλα έργα διαφορετικής κλίμακας, από σχεδιασμό επίπλων μέχρι αστικό σχεδιασμό. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, συμμετείχε εθελοντικά σε μη ακαδημαϊκά έργα που αφορούν την αρχιτεκτονική μελέτη. Παράλληλα, το ενδιαφέρον της για το ευρύτερο φάσμα της αρχιτεκτονικής την οδήγησε να συμμετάσχει σε καλλιτεχνικά έργα, όπως στον τομέα της σκηνογραφίας σε σκηνικές συνθέσεις, διερευνώντας όλες τις πτυχές του σχεδιασμού.

ARISTEA BLETSA

Architectural Designer

Η Αριστέα είναι απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η εργασιακή της εμπειρία περιλαμβάνει κυρίως έργα κατοικιών σε διάφορες κλίμακες σχεδιασμού ενώ παράλληλα, έχει ασχοληθεί και με έργα στο ευρύτερο φάσμα του design όπως ο σχεδιασμός και το branding επαγγελματικών χώρων. Το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στο βίωμα του χώρου και στη δημιουργία ατμόσφαιρας μέσα από τη διαλεκτική σχέση της γεωμετρίας και των υλικών την οποία διερευνά και εξελίσσει διαρκώς.